Mapeig

Clikeu aquest enllaç per consultar les taques de recollida d’oli més properes, aixi com els centres de transformació, els tallers d’adequació de vehicles. El mapa es un projecte de Mapunto que aspira a cartografiar tots els moviments socials i iniciatives d’economia alternativa i solidària que amb tanta força estan sorgint per tot arreu. Bancs de temps, grups de producció i consum agroecològic, iniciatives de democràcia directa, energies renovables, centres socials autogestionats, cooperatives integrals…

La iniciativa de mapeig de moviments ecosocials que es porta a terme des de Mapunto.net pretén fer un catàleg el més exhaustiu possible per a la visualització en forma de mapa accessible obertament des d’Internet de tot aquest tipus de projectes. És una manera de fer visible tot aquest teixit alternatiu que fins ara ha estat relativament amagat i permetre a qualsevol persona veure què es cou al seu barri, connectar col·lectius amb altres similars per intercanviar experiències i, als estudiosos, tenir més dades amb les quals millorar les seves teories.

Comments are closed.